top of page

Pels teus clients | consell farmacèutic

Posem a la teva disposició un repositori d'informació per a què puguis informar-te de totes les novetats que es publiquin i així poder donar el millor consell farmacèutic en temps de COVID19 a totes les persones que venen a la farmàcia. Tots els continguts son de fonts oficials aíxí com la OMS, catSalut entre d'altres! 

Título clásico

bottom of page