És obligatori portar mascareta?

Amb la publicació del BOE d'avui 20/05/2020 l'ús de mascaretes queda regulat pel govern:


Espais obligatoris on portar la mascareta:

 • Via pública

 • Espais a l’aire lliure

 • Qualsevol espai tancat d’ús públic que es trobi obert al públic

 • Sempre que no sigui possible mantenir una distancia de seguretat inter personal mínim de 2 metres.


Qui ha de dur la mascareta obligatòria?

 • Persones a partir de 6 anys d’edat


Qui no té l’obligació de portar la mascareta?

 • Persones que presentin alguna dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujat per l’ús de mascareta

 • Persones en que l’ús de mascaretes resulti contraindicat per motius de salut degudament justificat, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la utilització.

 • Desenvolupament d’activitats en las que , per la pròpia naturalesa d’aquestes, resulti incompatible l’ús de la mascareta.

 • Causa de força major o situació de necessitat

2 views0 comments

#JoEmQuedoAlaFarmacia

#YoMeQuedoEnlaFarmacia

una iniciativa de: ecoceutics SL

Av. Diagonal 472-476 esc. A 1º 2ª

93 200 92 60

www.ecoceutics.com

 • Instagram
 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon