top of page

És obligatori portar mascareta?

Amb la publicació del BOE d'avui 20/05/2020 l'ús de mascaretes queda regulat pel govern:


Espais obligatoris on portar la mascareta:

  • Via pública

  • Espais a l’aire lliure

  • Qualsevol espai tancat d’ús públic que es trobi obert al públic

  • Sempre que no sigui possible mantenir una distancia de seguretat inter personal mínim de 2 metres.


Qui ha de dur la mascareta obligatòria?

  • Persones a partir de 6 anys d’edat


Qui no té l’obligació de portar la mascareta?

  • Persones que presentin alguna dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujat per l’ús de mascareta

  • Persones en que l’ús de mascaretes resulti contraindicat per motius de salut degudament justificat, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la utilització.

  • Desenvolupament d’activitats en las que , per la pròpia naturalesa d’aquestes, resulti incompatible l’ús de la mascareta.

  • Causa de força major o situació de necessitat

3 views0 comments

Comments


bottom of page