top of page

Actualització de l'algoritme de detecció

El 29 d'abril s'ha actualitzat l'algoritme de detecció:


Consulta:


1) Valoració inicial a l'atenció primària

2) Tractament farmacològic de la pneumònia a domicili o hotel

3) Tractament farmacològic hospitalari

4) Valoració inicial a l'entorn residencial

5) Tractament farmacològic a l'entorn residencial

6) Nivell d'adequació diagnòstichttps://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/algoritme-deteccio-tractament-pneumonies-comunitat.pdf

1 view0 comments
bottom of page