top of page

Ampliació del període de control de tractamentanticoagulant oral (TAO)

Per evitar l'exposició al contagi dels pacients en tractament anticoagulant es permet espaiar el període de control dels pacients estables.


Consulta la informació complerta a l'enllaç de canalsalut:


https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ampliacio_del_periode_TAO.pdf


13 views0 comments
bottom of page