top of page

Com ajudar als nens a gestionar l'estrès durant el COVID-19

Alguns consells per a gestionar l’estrès en els nens durant el brot de COVID-19, per l’OMS.

Última actualització: 26/03/2020

Com ajudar els nens a gestionar l’estrès durant el brot de COVID-19


  • Els nens poden respondre a l’estrès de diverses formes, per exemple, mostrant-se més dependents, preocupats, enfadats o agitats, tancant-se en si mateixos o mullant el llit.

  • Mostri’s comprensiu davant les reaccions del seu fill, escolti les seves preocupacions i ofereixi-li més amor i atenció.

  • Els nens necessiten l’amor i l’atenció dels adults en els moments difícils. Dediqui’ls més temps i atenció.

  • Recordi’s d’escoltar als seus fills, parlar-los amb amabilitat i tranquil·litzar-los.

  • Quan sigui possible, organitzi moments de joc i relaxació amb el seu fill.

  • En la mesura que sigui possible, tracti de mantenir als nens prop dels seus pares i família i eviti separar-los de les persones que s’encarreguen de la seva cura. En cas de separació (per exemple, per hospitalització), asseguri’s de mantenir el contacte freqüent (per exemple, a través del telèfon) i d’oferir consol.

  • Mantingui les rutines i els horaris habituals en la mesura que sigui possible, o ajudi a crear altres diferents en l’entorn nou, en particular activitats escolars i d’aprenentatge, així com moments per a jugar de manera segura i relaxar-se.

  • Expliqui el que ha passat i quina és la situació actual i doni als nens informació clara sobre com poden reduir els riscos de contreure la malaltia; utilitzi paraules que puguin entendre en funció de la seva edat.

  • Faciliti també informació sobre situacions hipotètiques (per exemple, un membre de la família i/o el nen comencen a trobar-se malament i han d’anar a l’hospital durant un temps perquè els metges puguin ajudar-los a recuperar-se).

3 views0 comments
bottom of page