top of page

Coneixes les diferències entre test ràpit i PSR?

Compartim l'infografia creada per el Ministeri de Sanitat, on es mencionen les principals diferències entre el test ràpit i el PSR.


https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/TestCovid19.jpg

1 view0 comments
bottom of page