Coneixes les diferències entre test ràpit i PSR?

Compartim l'infografia creada per el Ministeri de Sanitat, on es mencionen les principals diferències entre el test ràpit i el PSR.


https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/TestCovid19.jpg

1 view0 comments

#JoEmQuedoAlaFarmacia

#YoMeQuedoEnlaFarmacia

una iniciativa de: ecoceutics SL

Av. Diagonal 472-476 esc. A 1º 2ª

93 200 92 60

www.ecoceutics.com

  • Instagram
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon