top of page

Covid-19 i embaràs

Updated: Mar 31, 2020

  • No s’ha demostrat que les dones embarassades tenen un risc superior a contraure la infecció per el covid-19.

  • No obstant, degut als canvis immunitaris que succeeixen de forma natural durant el período d’embaràs, poden augmentar la vulnerabilitat de les dones embarassades a les infeccions respiratòries.

  • Aquest fet, fa que s’hagin de considerar com a pacients de major risc (ACOG y SMFM).

  • En cas de estar embarassada i tenir problemes respiratoris previs també es considera major risc, ja que en cas de contraure el virus la infecció podria ser més severa.

  • Les mesures de prevenció son els mateixos consells que per la resta de població. Mira l’article de consells de protecció de la OMS.

  • Ara mateix, no hi ha estudis ni dades que confirmin que el virus COVID-19 pugui tenir afectació al fetus en el moment de contraure el virus. (ACOG) (AGOC).

  • No hi ha dades que ens indiquin que el COVID19 tingui efectes sobre el fetus quan una dona embarassada es contagia d’aquest virus.

  • Amb la informació actual, la dona no infectada i que ha donat a llum no pot transmetre la malaltia al seu fill a través de la llet.

3 views0 comments
bottom of page