top of page

Enquesta de Salut per estudiar els efectes que el confinament té sobre la població

El qüestionari ‘La salut en temps de confinament pel coronavirus’ té l’objectiu d’identificar riscos i estratègies d’afrontament per entendre possibles necessitat d’intervenció

L’Agència de Salut Pública del Departament de Salut, juntament amb l’IDIAP Jordi Gol i ESADE, ha elaborat l’enquesta ‘La salut en temps de confinament pel coronavirus’ amb l’objectiu de conèixer i avaluar l’impacte que el confinament provocat per la pandèmia de la COVID-19 pot tenir sobre la salut, el benestar emocional i els estils de vida de la ciutadania. El confinament, malgrat ser necessari per a la contenció de la malaltia, pot tenir efectes adversos per a la salut mental i el benestar psicològic i també pot afectar els hàbits de vida de les persones.


El qüestionari té l’objectiu d’identificar els riscos i estratègies d’afrontament per entendre quines són les necessitats d’actuació. Els resultats serviran per a dissenyar programes i intervencions específiques per abordar les conseqüències negatives del confinament, especialment per als subgrups de població que més ho pateixen.


Donat que és la primera vegada que Catalunya viu una situació d’aquestes característiques, el Departament de Salut veu necessari estudiar els seus efectes en la població. Estudis realitzats amb anterioritat sobre confinaments durant el SARS i el MERS indiquen que les repercussions sobre la salut perduren durant mesos després, tant per aquells que treballen en primera línia com per la població en general. De la mateixa manera, també és important tenir en compte quin serà l’impacte en la salut de la crisi econòmica que la pandèmia ha precipitat. Es té coneixement per altres estudis que els trastorns per depressió i els problemes relacionats amb addiccions, entre d’altres, augmenten de forma significativa durant crisis econòmiques importants.


Aquesta enquesta serà una eina molt valuosa a l’hora d’avaluar si, efectivament, com alguns estudis europeus apunten, ha augmentat el consum de begudes alcohòliques, l’ansietat i els símptomes de depressió, entre d’altres. També cal estudiar si es confirma un nou tipus de burnout lligat als estressors immediats que la població està vivint (la incertesa, com compaginar el teletreball amb la cura de la família, l’estrès que suposa sortir a comprar, la por constant a contagiar-se, etc.).


A diferència d’altres iniciatives semblants, aquest qüestionari s’ha desenvolupat per poder-lo comparar amb dades que es disposen d’abans del confinament. En la seva elaboració s’han inclòs preguntes que provenen majoritàriament d’enquestes de salut oficials a nivell català i de l’estat espanyol. Això permetrà poder fer comparacions amb la situació d’anys anteriors i també en el futur. D’aquesta manera, es podrà dimensionar quin serà veritablement l’impacte del confinament sobre la salut de la ciutadania de Catalunya i planificar degudament accions i mesures per pal·liar-ne els efectes.


El qüestionari està disponible aquí:

2 views0 comments
bottom of page