top of page

Gestió de torns, equips i hores durant el covid-19

Moltes de les farmàcies han realitzat un canvi d'horari durant aquesta situació extraodinària del COVID-19. Compartim com ho estan gestionant algunes de les farmàcies:


1. Possibles ajustos d’horaris i suport als equips?


Algunes farmàcies han reduït entre ½ hora a 1h del seu horari habitual, per exemple:

· 9-15h i 15-21h (amb 10 min. desinfecció durant canvi de torn)

· 9-21h a 9-20h

· 9-22h a 9-21h


En alguns casos s’està dedicant aprox.10% menys d’hores, per exemple:


· Setmanals 40h a 35h

· Equivaldria a unes 40h setmanals menys entre tot l’equip.

2. Les hores no treballades que fan?

  • En alguns casos per la predisposició i esforç dels equips aquestes hores:

  • No es recuperaran.

  • No es trauran de les vacances.

  • Van a compte de les vacances.

  • No es trauran del sou.

3. S’està gratificant l’esforç i compromís?

  • En alguns casos, sí!

  • Plus extra per l’esforç i compromís

  • Pagar 100% sou, tot i que fan un 20% menys de jornada (hores).

  • Inclús alguna farmàcia, ha decidit que quan tot acabi, portarà al seu equip a fer una activitat.

8 views0 comments
bottom of page