top of page

Nota informativa sobre el maneig de la teràpia hormonal de la menopausa i el tract. anticonceptius

En el curs de les infeccions víriques per COVID-19 s’ha observat un increment en el desenvolupament de coagulopaties i d’esdeveniments tromboembòlics en diferents territoris vasculars, sobretot en pacients amb infecció greu i/o amb factors de risc de tromboembolisme. Això ha posat en el punt de mira les circumstàncies i/o tractaments farmacològics que poden suposar un increment del risc de tromboembolisme venós (TEV) en cas d’infecció per SARS-CoV-2.


L’objectiu d’aquest document és descriure les consideracions a tenir en compte en les dones tractades amb teràpia hormonal de la menopausa (THM) o amb anticoncepció hormonal combinada (AHC) en el context d’una infecció o sospita d’infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 pel risc de TEV associat a aquests tractaments. Actualment no es disposa d’estudis específics en dones amb COVID-19 tractades amb THM o amb AHC, per la qual cosa es desconeix la incidència de complicacions trombòtiques en aquesta població. La informació exposada en aquesta nota es basa en el coneixement actual de la COVID-19 i en l’evidència derivada de l’ús d’aquests tractaments en la població general.


La Societat Espanyola de Trombosi i Hemostàsia (SETH) ha emès unes recomanacions específiques sobre aquests tractaments que es resumeixen en aquesta nota.


Consulta l'article complert:


Conclusions:


La infecció per SARS-CoV-2 s’ha associat a un augment del risc de coagulopaties i esdeveniments trombòtics, amb una incidència més alta en els casos d’infecció greu. Tot i la manca d’evidència actual, moltes societats científiques han recomanat estratègies de profilaxi i tractament amb heparina segons la gravetat de la COVID-19 i els factors de risc de tromboembolisme dels pacients.


- Les dones amb THM i AHC poden tenir un risc incrementat de TEV en el context de la COVID-19, sobretot si coexisteixen altres factors de risc tromboembòlic. Es recomana realitzar una valoració individualitzada d’aquest risc.


- La THM transdèrmica i l’ANP semblen tenir un risc més baix de TEV que la THM oral i l’AHC, respectivament. Així doncs, es consideren alternatives més segures en cas de risc alt de tromboembolisme.


- Per a dones amb infecció o sospita d’infecció per COVID-19 en seguiment domiciliari, i en aquells casos amb simptomatologia respiratòria important o si diagnòstic de pneumònia, es recomana suspendre el tractament hormonal (THM o AHC) i iniciar profilaxi amb HBPM. Alternativament, en aquells casos en què es consideri necessària la continuació del tractament hormonal o si la simptomatologia és lleu, cal valorar el canvi a opcions de tractament menys trombogèniques.


- Per a les pacients hospitalitzades, en general es recomana suspendre el tractament hormonal (THM o AHC) i iniciar profilaxi amb HBPM d’acord amb els protocols de cada centre. - En cas d’haver-se modificat el tractament, ja sigui la THM o l’AHC, es podrà reiniciar el tractament anterior un cop la pacient s’hagi recuperat de la infecció i hagi recuperat la mobilitat habitual.

1 view0 comments

Comments


bottom of page