top of page

Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2

en la fase de desconfinament. Indicadors de seguiment


Consulta l'article sencer publicar el 10/05/2020:

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf

0 views0 comments
bottom of page