top of page

Procediment d'actuació excepcional en recepta electrònica


El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona ha redactat un procediment d’actuació excepcional en recepta electrònica en temps de COVID-19.

COVID-19: procediment d'actuació excepcional en recepta electrònica. Comunicat 144/2020

17/03/20

Davant la situació d'epidèmia del coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya, i en la línia d'evitar desplaçaments innecessaris als Centres de l'Atenció Primària, el CCFC i CatSalut han definit el següent procediment d'actuació a nivell del sistema de Recepta Electrònica, per facilitar l'accés als plans de medicació i medicació prescrita als pacients que no disposen del darrer pla de medicació o aquest estigui vençut:

Pacients que no disposen del darrer pla de medicació (funcionalitat ja disponible)


Les oficines de farmàcia que disposin d'un PGOF adaptat a l'API 7.0.0 o superior, poden descarregar el pla de medicació vigent del pacient informant del codi de barres de la seva TSI i qualsevol dels codis de seguretat d'un Pla de Medicació no vigent del pacient.

Com a mesura excepcional s'ha modificat aquest procediment per tal que, si el pacient no porta cap pla de medicació, es pugui recuperar també el vigent, informant d'un valor numèric QUALSEVOL de 23 dígits com a codi de seguretat ("11111111111111111111111" per exemple), al marge del codi de barres de la TSI del pacient.

És important que el PGOF estigui adaptat a la seva darrera versió. Consulteu amb el vostre PGOF cas de dubtes amb aquesta funcionalitat.

Pacients amb un pla de medicació vigent però amb prescripcions cròniques ja vençudes (funcionalitat disponible a partir del 18/03)


Recordeu que davant d'aquesta situació l'oficina de farmàcia, al consultar des del seu PGOF el Pla de Medicació vigent del pacient, no veurà cap prescripció dispensable, per estar vençudes o consumides les prescripcions d'aquest Pla de Medicació.

Com a mesura excepcional, per evitar que el pacient hagi d'anar al CAP a que el prescriptor li faci un nou Pla de Medicació, l'oficina de farmàcia podrà dispensar de forma similar a la operativa en recepta paper.

En aquests casos, a través del mòdul d'inserció de recepta paper del PGOF, el farmacèutic haurà d'inserir la medicació que el pacient requereixi indicant el CIP del pacient i el codi de recepta "CVD000000000"

A tenir en compte

  • Aquestes dispensacions només seran vàlides pels tractament previs de llarga durada

  • Només es podrà dispensar un envàs per recepta

  • Cal extremar la precaució per dispensar un nombre excessiu d'envasos. Calculeu per tal que el pacient disposi de tractament per 20 dies

  • Per les dispensacions que hagin d'anar al llibre receptari o al llibre de comptabilitat d'estupefaents, s'haurà d'informar de les dades del prescriptor (nom, cognoms, número de col·legiat) que apareguin al Pla de Medicació vençut del pacient

  • No es podran portar a terme les validacions electròniques de la dispensació relacionades amb el producte prescrit, per la qual cosa l'Oficina de Farmàcia haurà de validar que, en cas de substitució, aquesta s'adeqüi a qualsevol de les diligències vigents

  • No es permetrà la dispensació (finançada) dels tractaments per la deshabituació tabàquica

  • Queden exclosos de la mesura els pacients d'altres Comunitats Autònomes, estrangers i pacients sense TSI


Ambdues mesures tenen caràcter excepcional i seran revertides a indicació de CatSalut.


Aplicant aquest procediment queden resolts la majoria dels casos. Per aquells que no acabi de ser així, com a mesura de prevenció cal recomanar que truquin al CAP abans d'anar-hi.

Centre d'Atenció a l'Usuari (CAU)

93 137 18 52. Tots els dies de l'any, de 9h a 21h cau@sifare.cat

22 views0 comments
bottom of page