top of page

Procediment d'actuació excepcional en recepta electrònica

El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona ha redactat un comunicat sobre el procediment d’actuació excepcional en recepta electrònica per l’episodi de COVID-19.

Si vols saber els canvis a la dispensació de medicació crònica caducada en paper virtual o de productes amb finançament condicionat a diagnòstic, pot trobar-ho aqui.

27/03/2020 - COVID-19: procediment d’actuació excepcional en recepta electrònica per l’episodi d’epidèmia per SARS-COV-2. Nous canvis. Comunicat 175/2020

Coronavirus COVID-19

1. Canvis a la dispensació de medicació crònica caducada en el pla de medicació (receptes paper virtuals)

A partir de divendres 27, CatSalut afegirà els següents canvis a la dispensació de receptes paper virtuals excepcionals, per tal d'evitar la dispensació excessiva d'envasos:

  • Es tindrà en compte la cadència de recollida marcada per la darrera prescripció electrònica del producte a dispensar (o producte del mateix subconjunt d'intercanvi). És a dir, no es permetrà la dispensació si el pacient ja ha recollit la medicació que li pertocava segons la seva cadència de recollida. En aquest cas, haurà d'esperar a tenir la següent recepta disponible.

  • Es permetrà dispensar al pacient més d'un envàs per producte, sempre i quan la darrera prescripció electrònica d'aquest producte (o producte del mateix subconjunt d'intercanvi), així ho indiqui. Aquesta informació també la podeu saber tenint en compte el número d'unitats de l'envàs i la pauta posològica descrita al pla de medicació.

  • Per tot això és important que, si la darrera prescripció electrònica del pacient contemplava més d'un envàs per mes de tractament, es dispensin tots els envasos que el pacient requereixi per tot el mes en una única recepta paper virtual. Si en comptes de fer-se mitjançant una única recepta es dispensa en "n" receptes paper virtuals d'un únic medicament, la segona dispensació no serà possible.

  • Aquests canvis seran d'aplicació per a tota referència finançable (incloent la cloroquina i la hidroxicloroquina).

Recordeu que, si el pacient encara té prescripció electrònica activa, la dispensació s'ha de fer amb dispensació electrònica (i si es tracta de fer amb recepta paper virtual es rebrà l'error "1210: L'ASSEGURAT TÉ RECEPTES ELECTRÒNIQUES DISPONIBLES").

2. Dispensació amb recepta paper (física o virtual) de productes amb finançament condicionat a diagnòstic (EXOI, com per exemple Viscofresh)


Des d'aquesta setmana i de forma excepcional, es permet la dispensació en recepta paper (tant física com virtual).

L'oficina de farmàcia haurà de tenir en compte els següents aspectes:


Si el pacient encara té prescripció electrònica activa del producte a dispensar, la dispensació s'haurà de fer amb dispensació electrònica.

  • En aquest cas només es permetrà la dispensació en recepta paper física si el pacient manifesta i justifica la necessitat d'un nou envàs.

  • La dispensació es farà de manera finançada o no finançada segons com s'hagués fet la darrera dispensació electrònica d'aquest producte al pacient.

Si el pacient no té prescripció electrònica activa del producte a dispensar:

  • La dispensació es podrà fer amb recepta paper física.

  • Però s'haurà de fer de manera no finançada.

Per les dispensacions amb recepta paper virtual excepcional quan el pacient té el seu pla de medicació vençut:

  • El sistema no permetrà la dispensació si el pacient no té alguna prescripció electrònica prèvia d'aquest producte.

  • La dispensació es farà de manera finançada o no finançada segons com s'hagués fet la darrera dispensació electrònica d'aquest producte al pacient.

Centre d'Atenció a l'Usuari (CAU)

Tel. 93 173 18 52. Tots els dies de l'any, de 9h a 21h

26 views0 comments

Comments


bottom of page