top of page

Recomanacions de tractament farmacològic en la infecció per SARSCoV-2 en l'àmbitextrahospitalari

Compartim el comunicat de les recomanacions de tractament farmacològic en la infecció per SARSCOV-2 que ha penjat la el canal salut:


https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/recomanacions-tractament-farmacologic.pdf0 views0 comments
bottom of page