top of page

Suport emocional per als professionals de la salut

Els professionals de la salut poden experimentar una gran tensió emocional en situacions de desbordament de la demanda assistencial i torns de treball molt llargs. A més, en el marc de l’actual crisi sanitària, s’hi pot afegir el temor pel risc de contraure la malaltia i transmetre-la, el fet de compartir el patiment emocional dels pacients i fins i tot la incertesa sobre el comportament del SARS-CoV-2. Tot plegat pot arribar a comportar una càrrega emocional difícil de gestionar.


Per a aquestes situacions, Salut recorda que el servei de prevenció de riscos laborals dels centres poden donar suport psicològic per garantir la salut i el benestar dels seus professionals i que, també, es pot recórrer als dispositius d’atenció primària i de salut mental dels sistema sanitari públic, així com el servei telemàtic de suport psicològic per a professionals de la salut que ofereix la Fundació Galatea.


A més, els professionals també poden fer ús de la WepApp GestioEmocional.cat, publicada al Canal Salut, a través de la qual es pot fer una avaluació de la pròpia salut mental, disposar d'eines per gestionar els símptomes de malestar, accedir a recursos professionals de salut mental i rebre indicacions i consells sobre què cal fer en cada situació.


L’aplicació proporciona un seguit de preguntes per determinar si és necessari facilitar l’atenció amb un professional.


Informació extreta textualment de:


https://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/noticia/2020-04-27-suport-emocional-professionals-salut

2 views0 comments
bottom of page