top of page

Tens preguntes sobre les sortides al carrer dels infants i adolescents?

Quan es podrà sortir al carrer?

En un termini d’entre 8 i 10 dies, sempre que es donin els condicionants bàsics, que són:

  • La robustesa del sistema sanitari per fer front a la pandèmia.

  • El control de punts en què hi ha una incidència gran del virus.

  • La seguretat dels professionals.

  • La tendència clara i mantinguda de la regressió de l’epidèmia.

Qui podrà sortir?

Podran sortir els infants i adolescents fins als 18 anys. Els infants i adolescents de 0 a 16 anys hauran d’anar acompanyats d’una persona adulta del nucli familiar amb qui convisquin


En quins casos no es podrà sortir?


No es podrà sortir de casa si algun dels membres de la família té diagnosticada la COVID-19 o presenta símptomes associats a la malaltia. Caldrà que tots els membres de la família es prenguin la temperatura, i, en cas que un dels membres tingui febre de 37 °C o més, no podrà sortir ningú.


A quina hora es podrà sortir?

Les sortides s’hauran de fer en un dels torns horaris següents, adaptats a l’activitat lectiva a distància i ordenats per franges d’edat:


  • De 12 a 14 h: les famílies amb infants de fins a 6 anys (nascuts entre els anys 2014 i 2020).

  • De 16 a 18 h: les famílies amb menors que tenen entre 6 i 16 anys (nascuts entre els anys 2003 i 2013).

  • De 18 a 20 h: les famílies amb joves més grans de 16 anys (nascuts abans del 2004).


Els adolescents podran sortir sols?

Només podran sortir sols els joves més grans de 16 anys. En aquest cas, els pares o tutors s’han de responsabilitzar que compleixin les mesures de seguretat necessàries. Els adolescents de 16 anys o menys hauran de sortir acompanyats d’un familiar adult que convisqui amb ells.


Podrà sortir tota la unitat familiar alhora?

Sí, per facilitar la conciliació i l’organització domèstica, podran sortir tots junts. Un adult només podrà sortir un cop al dia.


Quantes vegades es podrà sortir?

Només es podrà sortir una vegada al dia.


Què passa si una família té fills amb edats que corresponen a franges horàries diferents?

Si es tenen fills amb edats que corresponen a franges horàries diferents, es pot fer ús de la franja horària de l’infant de més edat.


S’haurà de portar guants i mascareta?

Tots els membres de la família que surtin a passejar hauran de portar mascareta, excepte els infants de 0 a 3 anys. Les mascaretes poden ser casolanes, higièniques o quirúrgiques. En el cas dels infants entre 3 i 12 anys convé que siguin mascaretes infantils, preferiblement de fabricació domèstica. Els guants no seran necessaris.


La sortida tindrà una durada màxima?

Es recomana que no duri més d’una hora.


A quina distància es permet desplaçar-se?

La distància màxima de desplaçament és d’un radi d’1 km des del domicili.


On es podrà anar?

Es podrà anar a passejar pels jardins públics oberts. No es podrà anar a parcs i espais infantils i de joc, ni utilitzar els elements lúdics i de manteniment físic, amb superfícies susceptibles de contaminar-se o estar contaminades. Tampoc es podrà fer ús dels equipaments esportius.

1 view0 comments
bottom of page