top of page

Tractament farmacològic de la infecció per SARSCoV-2

L'extensió del document és de 30 pàgines, consulta l'índexper veure els apartats que siguin del teu interès:


https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/recull-protocol-pneumonia.pdf

1 view0 comments
bottom of page