top of page

CATSALUT actualitza informació: 27/03/2020

El departament de salut actualitza la informació de compartim actualització publicada avui sobre tractament actual pel COVID19 del Departament de Salut.


- Si el pacient no presenta pneumònia ús preferent de paracetamol.


- No hi ha evidència per desaconsellar l'ibuprofè, es podria fer servir com alternativa al paracetamol.


- Els pacients que tenen prescrits AINE’s per altres indicacions no haurien de suspendre el tractament.

- Quan hi ha infecció bacteriana, encara no hi ha evidència suficient per utilitzar azitromicina + hidroxicloroquina. Hi ha un únic estudi francès amb una mostra molt petita. Les quinolones i macròlids poden augmentar risc d’arítmies quan es combinen amb hidroxicloroquina o cloroquina.


- Quan el pacient presenta pneumònia els tractaments específics que s’estan administrant són lopinavir / ritonavir i hidroxicloroquina sulfat en les pneumònies lleus i moderades i es pot afegir l’INFbeta 1b en les greus. Remdesivir com a fàrmac en investigació per via d'ús compassiu i Tocilizumab també en pneumònies greus.


- Aquests tractaments, incloent la hidroxicloroquina, només estan disponibles en l’àmbit hospitalari, per la qual cosa no es poden dispensar en oficines de farmàcia.


- Pacients amb tractament amb corticoides per altres indicacions i sospites de COVID19, no haurien de suspendre el tractament. A valorar pel metge. Tampoc suspendre tractaments amb IECA i ARAII.


- Pacients amb anticoagulants antag vit K i bon control INR no es faran modificacions de tractament. Si fos necessari control INR, els controls es poden espaiar 6-8 setmanes.


- Tot i que el tractament d'elecció per pacients que inicien tractament AC són els antag de vit K, de manera limitada durant la crisi sanitària, l’ús dels anticoagulants orals directes és adequat per als pacients que iniciïn tractament anticoagulant per fibril·lació auricular no valvular i que no hi tinguin contraindicació.


Crea nuevas entradas, edita las ya existentes, guarda borradores o publícalos -puedes hacerlo todo incluso aunque estés lejos de tu computadora. Tu trabajo se verá increíble tanto en tu computadora de escritorio como en dispositivo móvil.2 views0 comments
bottom of page